สสค.นครนายก ดำเนินการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายนายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานปกครอง ดำเนินการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจไก่ไข่ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนลูกจ้าง 107 คน
และบริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด โรงคัดแยกไข่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนลูกจ้าง 144 คน

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready