รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมรับฟังปัญหาจากประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมรับฟังปัญหาจาก  นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะรวม ๘ คน กรณี บริษัท ยัมส์ เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) ได้มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกสัญญาจ้างลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้โอนกิจการร้าน เคเอฟซี จำนวน ๒๕๐ สาขา ไปยังบริษัท คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด โดยอ้างว่าบริษัทผู้รับโอนไม่สามารถหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้ลูกจ้าง รวมทั้งการเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานผู้ปรุงอาหารและให้บริการ โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready