สสค.ชัยภูมิ ตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานในงานเกษตรกรรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 พ.ย. 60 สค.ชัยภูมิ มอบหมายให้พนักงานตรวจฯ ดำเนินการตรวจกำกับการบังคับใช้กฎหมาย 1. คุ้มครองแรงงานกฎหมายความปลอดภัย ส่งเสริมสถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในการบริหารจัดด้านการแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการฯ ดังนี้ บริษัท   แอปเปิ้ล เฮาส์ จำกัด ประเภทกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และไม่ประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบ ทั้งนี้   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 2. ตรวจแรงงานในงานเกษตรกรรม จำนวน 3 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 34 คน ผลตรวจคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานในงานภาคเกษตรกรรมได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready