ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯด้วยวิธี e-bidding

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

.

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (92507.4.PDF)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ (e-bidding)8469 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready