ผอ. สำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปธ.สภาองค์การลูกจ้าง หรือผู้แทน และปธ.สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระสำคัญคือ  ได้แก่ 1. สรุปผลการจัดงานฯ ปี 2560 ปัญหาและอุปสรรค ตั้งแต่กิจกรรมพิธีสงฆ์  กิจกรรมการเดินริ้วขบวนผู้ใช้แรงงานฯ  กิจกรรมพิธีเปิดฯ  2. งบประมาณจัดงานฯ ปี 2561 (ตั้งแต่ปี 2558- 2561 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ให้กับ คกก.จัดงานฯ โดยจัดสรรผ่านงบฯ ของ กสร. เป็นเงินปีละ 4,905,200 บ. 3. พิจารณาคัดเลือกประธาน คกก.จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561  โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์   ให้นายพนัส ไทยล้วน ปธ.สภล.แรงงานแห่งประเทศไทย  เป็น ปธ.คกก.จัดงานฯ  ปี พ.ศ. 2561 4. ที่ประชุม กำหนดจะประชุม คกก.จัดงานฯ ปี พ.ศ. 2561 นัดแรกพิจารณารูปแบบกิจกรรม สถานที่จัดงาน ฯลฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2561 ต่อไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready