ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.ให้การต้อนรับผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Teruhiko Sekiguchi  ผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประทศญี่ปุ่น (ประเทศไทย) (JILAF - Thai) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเรียนเชิญกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานขยายผลโครงการสนับสนุนกิจกรรมระดับรากหญ้าสำหรับแรงงานนอกระบบที่ด้อยโอกาส โดยผ่านทางเครือข่ายองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างสากลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Supporting Grass Roots Activities through the International Employer’s and Worker’s Network : SGRA) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ โรงแรมอวานี กรุงเทพฯ และเชิญประชุมไตรภาคีโครงการ SGRA ที่ประเทศเนปาล ในวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบพร้อมเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองแรงงานอนกระบบ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องทำงานอธิบดี ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready