ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เริ่มมกรา 61

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย

เริ่มมกรา 61

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2561 เริ่มรับใบสมัครตั้งแต่มกราคม 61 เป็นต้นไป

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 – 2558 เข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ในวัน เวลา ราชการ และสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารพร้อมสัมภาษณ์เด็ก ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯจังหวัดสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2388-3804 หรือ  0-2388-3805

 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างสถานที่ รับเลี้ยงดูแลและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยจัดตั้งขึ้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน และมีตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 47/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38713.pdf)38713.pdf 235 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready