นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้บริหาร กสร. ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ  ๑. เพื่อทราบ รูปแบบการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/องค์ประธานมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น วัน เวลา และสถานที่จัดงานฯ /แนวคิดหลัก (Theme) เพื่อเป็นสัญลักษณ์การจัดงานวันสตรีสากลปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐) และ ๒. เพื่อพิจารณา การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ /การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑/การแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการปละคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready