กสร.เปิดการอบรมผู้ประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561 การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน การอบรมในวันนี้เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 140 คน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผล  เพื่อให้การดำเนินการตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณสมบัติเบื้องต้นของสถานประกอบกิจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) จะต้องไม่เคยกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน รวมถึง มาตรา 120 การย้ายสถานประกอบกิจการ ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯติวเข้มผู้ตรวจประเมินสปก.ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready