สสค.สุโขทัย บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของแรงงานภาคเกษตร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๗ ธ.ค. ๖๐) นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายเอกยุทธ ศิริบุตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของแรงงานภาคเกษตร ประจำปีการผลิตปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ เกี่ยวกับ การใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในแรงงานภาคเกษตร แก่สมาชิกชาวไร่ยาสูบ ณ ห้องประชุม สมาคมชาวไร่ยาสูบสุโขทัย โรงเรียนมิตรสัมพันธ์เพียวอนุสรณ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีสมาชิกชาวไร่ยาสูบเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๓ คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready