สสค.ตราด จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

***********************************************

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดได้จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4 โดยมีนายประสพชัย  สินธุเสน (สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 , กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม และนายญนน์วาที   จุฑาวรรธนา (นิติกรชำนาญการ) เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎกระทรวงฉบับที่ 14 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน ให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดตราด จำนวน 20 คน 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใช้แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบต่อไป รวมทั้งการหาข้อมูลของผู้ใช้แรงงานนอกระบบในจังหวัดตราด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready