สสค.สิงห์บุรี จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แก่เครือข่าย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2

โดยนางสาวพรประไพ  อัศวเหม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี บรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

ตลอดจนมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ความปลอดภัยในการทำงาน

และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม เครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready