กสร. สร้างนักบริหารงานบุคคล เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานควบคู่พัฒนาผลิตภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างนักบริหารงานบุคคลรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิตแรงงาน ควบคู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ เปิดรับสมัคร 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานบุคคลรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ควบคู่ไปการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแสดงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดยเนื้อหาในการอบรมที่เข้มข้นจะประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น การบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน กลยุทธิ์การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพของแรงงาน นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมายของการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง มุ่งเน้นที่เจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารงานบุคคลในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ผู้สนใจหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ที่ www.tls.labour.go.th  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่  วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 0 2245 1371-2

 

--------------------------------------------

ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 63

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39212.pdf)39212.pdf 110 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready