ศูนย์เด็กเล็กฯ นครปฐม เปิดรับเด็กปฐมวัย ม.ค.61

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย เข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2561 เริ่มรับใบสมัครตั้งแต่มกราคม 61 เป็นต้นไป

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 – 2558 เข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ในวัน เวลา ราชการ และสามารถยื่นหลักฐานการรับสมัครและสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯจังหวัดนครปฐม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0-2420-4351-2

 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างสถานที่ รับเลี้ยงดูแลและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยจัดตั้งขึ้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน และมีตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่  3 มกราคม 2561 ข่าวที่ 68 /2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39294.pdf)39294.pdf 253 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready