สสค.สกลนครจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายดุสิต  สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯได้ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯอย่างต่อเนื่อง และได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯในปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการสรรหาคณะอนุกรรมการฯที่หมดวาระลง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready