สสค.สุโขทัย ประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่3

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๓๐ ธ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางจรินทร์พร อินทร์ยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  สรุปอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายงานสรุปการบังคับใช้กฎหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๒ วัน คือ

- มีการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน ๖๘,๕๘๗ คัน

- การดำเนินคดี จำนวน ๔,๒๙๙ ราย

- อุบัติเหตุ จำนวน ๑๐ ครั้ง

- มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย

- มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๙ ราย

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready