สสค.สุโขทัย ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๑ ม.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางจรินทร์พร อินทร์ยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีมาตรการดูแลป้องกันความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ สรุปอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม วัน มีการเรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน ๑๔๒,๗๗๓ คัน การดำเนินคดี จำนวน ๘,๐๘๙ ราย อุบัติเหตุ จำนวน ๒๖ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๒๘ ราย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready