การรับสมัครสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงานว่า พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดกิจกรรมหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสตรีทำงาน คือ การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทำงาน หน่วยงานเสนอชื่อสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอประวัติฯ พร้อมคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39406-1.zip)39406-1.zipแบบเสนอประวัติสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 25611064 Kb
Download this file (39406-2.doc)39406-2.docคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561206 Kb
Download this file (39406-3.doc)39406-3.docแนวทางการสรรหา (สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยสรรหา)589 Kb
Download this file (39406-4.doc)39406-4.docประเภทสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 256131 Kb

กองคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน

โทรศัพท์ 0 2246 8024

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready