ทูตแรงงานเมียนมาพบอธิบดีกสร. หารือพิทักษ์สิทธิลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ทูตแรงงานเมียนมา หารือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างความร่วมมือในการดูแลให้ลูกจ้างเมียนมารู้สิทธิ หน้าที่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึง


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับ Mr. U San Maung Oo ทูตแรงงานของเมียนมาถึงแนวทางความร่วมมือในการดูแลให้ลูกจ้างเมียนมาได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง โดยทูตแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กับแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และกรณีที่เกิดปัญหา แรงงานไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือกรณีมีข้อขัดแย้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ก็จะร่วมกันในการแก้ไขเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิและยุติปัญหาโดยเร็ว


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยเน้นให้มีการดำเนินการทั้งระบบตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การคุ้มครองเรื่องสภาพการจ้าง การทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทุกสัญชาติจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับแรงงานไทยโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับเมื่อทำงาน กล่าวคือมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีสวัสดิการที่ดี ไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน


----------------------------------------------------------------------------

ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 ข่าวที่ 72 / งบประมาณปี 2561

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39434.pdf)39434.pdf 105 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready