หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ ๑ โดยมีนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ๑๐ พื้นที่ และจังหวัดในเขตภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ๔๐ จังหวัด รวม ๕๒ คน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยายและประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทราบสภาพปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ใช้ระยะเวลาการประชุมฯ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready