สสค.พะเยา ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอภูซาง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 ม.ค. 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.นงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 2 กลุ่ม 55 คน จำแนกเป็นแรงงานภาคเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 กลุ่ม 9 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 6 คนและผู้รับงานฯ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกล้วย จำนวน 1 กลุ่ม 46 คน เป็นหญิง 46 คน อีกทั้งสำนักงานฯ ได้มอบคู่มือความปลอดภัยแรงงานนอกระบบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready