สสค.ชัยภูมิ ตรวจแรงงานนอกระบบ (ไร่อ้อย)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉลอง วงศ์บุตร พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ดำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ(ไร่อ้อย) ในเขต ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีนายจ้างจำนวน 2 ราย ลูกจ้างจำนวนทั้งหมด 16 คน ชาย 9 หญิง 7 พื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวน 16 ไร่

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready