“รับคำร้องออนไลน์” ของขวัญปีใหม่ก.แรงงาน ได้ผล แรงงานแห่ใช้เกินคาด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ใน 9 ของขวัญ  ปีใหม่กระทรวงแรงงาน มีผู้ใช้บริการเกินเป้า ส่วนใหญ่ขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้าง พบกทม.เยอะสุด

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงแรงงาน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ภายใต้แนวคิด 9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ โดยในส่วนของกสร.เป็นการเปิดให้บริการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง www.labour.go.th ซึ่งเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา โดย 15 วันแรกของให้เปิดให้บริการ (1-15 ม.ค.61) มีผู้ยื่นคำร้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 ของลูกจ้างที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมด 181 ราย จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีเนื่องจากมีผู้ใช้บริการสูงกว่าเป้าหมายที่กสร. ตั้งไว้ว่าจะมีผู้ใช้บริการในระยะแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้าง สามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจากข้อมูล 15 วันแรกพบว่า มีผู้ใช้บริการในเวลาราชการ 107 ราย นอกเวลาราชการ 30 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการยื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้าง 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาเป็น เงินประกันการทำงาน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามลำดับ ขณะที่ประเภทกิจการที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดคือ กิจการรับเหมาก่อสร้าง และขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งผู้ยื่นคำร้องส่วนใหญ่ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ตามลำดับ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561 ข่าวที่ 79/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39679.pdf)39679.pdf 135 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready