กสร.ห่วงนักศึกษาฝึกงานกำชับนายจ้างดูแลความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใยนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ขอนายจ้างกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันอันตรายระหว่างฝึกงาน

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักศึกษาฝึกงานได้รับบาดเจ็บจากการฝึกปฎิบัติงาน กสร.มีความห่วงใยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และมอบหมายงานที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ และไม่ได้รับอันตรายระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามลักษณะของงานนั้น ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี นำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า อันตรายจากการทำงานอาจเกิดขึ้นในกิจการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม จึงอยากให้นายจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยฯ และมาตรการในการดูแล ป้องกันเป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 - 39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

----------------------------------------------------------------------------

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 ข่าวที่ 81/2561

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39748.pdf)39748.pdf 93 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready