กสร. ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็ก มุ่งพัฒนาความปลอดภัยเด็กทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศึกษางานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย ตั้งเป้าทบทวน เปรียบเทียบกฎหมาย พร้อมประเมินความเสี่ยงในการทำงาน มุ่งวางแนวทางพัฒนาความปลอดภัยและดูแลคุณภาพชีวิตเด็กทำงาน

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้จัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเทศไทย เพื่อศึกษาทบทวนเปรียบเทียบกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการควบคุมและคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งสำรวจและประเมินความเสี่ยงลักษณะงาน หรือกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก พร้อมระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ถึงอันตรายของลักษณะงานที่มีเด็กทำงาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีการออกกฎหมายเป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะงานอันตรายที่ห้ามทำและลักษณะงานเบาที่ปลอดภัยอนุญาตให้เด็กทำได้ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางของประเทศไทยที่ออกกฎหมายงานที่ห้ามเด็กทำและงานที่เด็กทำได้ แต่ยังไม่ได้ระบุประเภทกิจการไว้ ขณะที่ผลสำรวจและประเมินความเสี่ยงกิจการที่มีเด็กทำงานมากที่สุด พบว่า ลักษณะงานที่ควรกำหนดให้เป็นงานอันตรายสำหรับเด็กเพิ่มเติมและห้ามจ้างเด็กทำงาน ได้แก่ งานวัดระดับน้ำมันในบ่อเก็บน้ำมัน และการเติมก๊าซแอลพีจีในกิจการขายปลีกน้ำมัน งานขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารและเอกสารในกิจการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม งานส่งวัสดุ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในกิจการก่อสร้าง และงานซักรีดในกิจการบริการโรงแรม

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังพบว่า การทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 7 เมตรขึ้นไป และการทำงานในอุณหภูมิสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส รวมถึงการทำงานเกิน 22.00 น. อาจเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานของเด็กทำงานในประเทศไทยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

--------------------------------------------

ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561 ข่าวที่ 84/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39861.pdf)39861.pdf 108 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready