รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย รุ่นที่ ๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย รุ่นที่ ๑ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในกิจการก่อสร้างผ่านกลไกภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จำนวน ๒๗๖ คน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยายและการตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready