หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TIS 8001-2010 พร้อมบรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TIS 8001-2010)” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดบุคลากรในการเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน หรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายจ้าง/ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ จำนวน ๔๑ แห่ง/๕๖ คน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และการทดสอบหลังการอบรม ณ ห้องโตริโน่ ชั้น ๓ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready