ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานในการประชุมหารือผู้ประกอบกิจการธนาคารพรณิชย์ติดตั้งเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมหารือผู้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ติดตั้งเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ(ATM) บริเวณศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก(PIPO) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสมาคมประมง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนธนาคารพาณิชย์ สาระสำคัญประกอบด้วยการรับฟังปัญหาอุปสรรคการเปิดบัญชีธนาคารของลูกจ้างต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในกิจการประมงทะเลและแนวทางแก้ไขและการพิจารณาการหาแนวทางการจัดตั้งตู้เบิกเงินอัตโนมัติ (ATM) ให้ครอบคลุมในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready