ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายชัยธนา ไชยมงคล ผอ.สสปท. ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ/การบริหารทรัพยากรบุคคล/ภารกิจหลัก-การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ครั้งที่ ๓๒/การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย และ ๒. เพื่อพิจารณา ร่างระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานวันหยุด พ.ศ. ..../ร่างระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอก พ.ศ. ....  ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ กระทรวงแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready