อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. แจ้งเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ๒. เพื่อทราบ สรุปรูปแบบการจัดงานมอบรางวัลฯ ปีที่ผ่านมา/งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓. เพื่อพิจารณา การกำหนดรูปแบบการจัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี ๒๕๖๑/การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑/การแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready