การขอขยายเวลาการเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (เฉพาะ 5 ประเภท)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการประกาศเชิญชวนการรับสมัครสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 บนเว็ปไซต์กรม และได้เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในภาคราชการและเอกชนที่เป็นหน่วยงานเสนอชื่อ ให้ส่งแบบเสนอประวัติฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจสอบเอกสารใบเสนอชื่อดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ายังมีสตรีทำงานดีเด่นบางประเภทที่ไม่มีการส่งแบบเสนอประวัติฯ  ได้แก่ 1. สตรีนักบริหารดีเด่น (สาขาสตรีนักบริหารภาคราชการดีเด่น) จำนวน 1 รางวัล   2. สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น (ภาคใต้) จำนวน 1 รางวัล  3. สื่อมวลชนสตรีดีเด่น จำนวน 1 รางวัล   4. สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และ 5. สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น  จำนวน 1 รางวัล จึงขอขยายเวลาการเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามประเภทดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติฯ และคุณสมบัติหลักเกณฑ์ตามประเภทดังกล่าวข้างต้น ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40036.doc)40036.docคุณสมบัติ / หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561101 Kb
Download this file (40036-1.zip)40036-1.zipแบบเสนอประวัติสตรีทำงานดีเด่น - 61 - (เฉพาะ 5 ประเภท)421 Kb

กองคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน

โทรศัพท์ 0 2246 8024

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready