รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ ๑ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมจากกรมฯ ทราบถึงเจตนารมณ์และรายละเอียดของกฎหมายความปลอดภัย รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานฝึกอบรมภาคเอกชน รวม ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready