ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.30 น. นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2561 และเพื่อทราบความเป็นมาของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ.2560 ประมาณการรายจ่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561สถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อพิจารณา สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 10,000,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 7,000,000 บาท ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready