รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ ๒ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงเจตนารมณ์และรายละเอียดของกฎหมายความปลอดภัย รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานฝึกอบรมภาคราชการ รวม ๓๘๐ คน/๑๙๗ หน่วยงาน วิธีดำเนินการเป็นการบรรยาย และการอภิปราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready