สสค.ตาก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีด้านด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ประจำจังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จำนวน 1 แห่ง คือบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโกโลตัส ตาก) จำกัด เลขที่ 18 ถนนพนลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจประเมินด้วย
ทั้งนี้จังหวัดตาก มีผู้ที่เข้าร่วมเสนอรายชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโกโลตัส ตาก) จำกัด
2. บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาตาก) จำกัด มหาชน
3. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
4. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด
5. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโกเอ็กซ์ต้า แม่สอด) จำกัด
7. บริษัท โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด
โดยคณะทำงานฯ ได้กำหนดการเข้าตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ประจำจังหวัดตาก ในวันที่ 7,8,9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready