อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ๒. พิจารณา การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรม  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready