สสค.นครนายก ให้คำปรึกษาการจ้างแรงงานการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจ้างแรงงานเด็กอายุ 15 - 18

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
มอบหมายให้ นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ให้คำปรึกษาการจ้างแรงงานการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจ้างแรงงานเด็กอายุ 15 - 18 ปี
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครนายก ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready