สสค.หนองคาย เปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบถึงสิทธิและการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้อำนาจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะนำมาสู่ข้อครหาในเรื่องการทุจริต ไม่โปร่งใส หรืออย่างใดอย่างหนึ่งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน้าที่ของตนเอง ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready