สสค.สุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ.

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๘ ก.พ. ๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟภ." ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และเน้นย้ำเรื่อง Safety Thailand มีลูกจ้างเข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready