รองอธิบดี กสร. กล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา
ในการศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้เกิดจากนางสุจินต์ รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทำงานและการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้มีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน และวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน ให้ความร่วมกันและสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ให้แก่คณะดังกล่าว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready