สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานแรงงานนอกระบบ (ลูกจ้างทำงานบ้าน)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ได้ตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานแรงงานนอกระบบ (ลูกจ้างทำงานบ้าน) ของนายจ้าง นางมานี สุขทวี มีลูกจ้างสัญชาติลาว เพศหญิง 2 ราย อายุ21 ปี และ 17 ปี ทำหน้าที่ทำงานบ้าน และเลี้ยงเด็ก จากการตรวจแรงงานนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองแรงาน กล่าวคือ นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือนๆละ 9,600 บาท จัดที่พักและอาหารให้วันละ 3 มื้อ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready