สสค.นครนายก ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ นายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงานปฏิบัติการ และนางสาวกัญญา ดิษอั๋ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อใช้เป็นสนามสอบประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีสอบข้อเขียน ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 116 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready