สสค.ชัยภูมิ พร้อมคณะทำงาน ประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ประจำจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประเมินและพิจารณาให้คะแนนกับสถานบริการที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ณ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 1 ผลการตรวจ ทั้ง 2 ด้าน ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงาน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 2 ด้าน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready