สสค.สุโขทัยดำเนินการประเมินผลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะทำงานประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการพิจารณาประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการที่เสนอชื่อเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ จำนวน แห่ง ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย และ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด โดยพิจารณาให้คะแนนและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะส่งผลคะแนนให้คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนฯ (ส่วนกลาง) พิจารณาประเมินผลคะแนนต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready