หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความสอดคล้องตามหลักวิชาการและสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกรมในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการและแผนงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรม จำนวน ๖๐ คน ใช้ระยะเวลาการประชุม ๑ วัน รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยาย การแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready