ผต. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑  เจ้าหน้าที่กองนิติการ และพนักงานตรวจแรงงานส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสาระสำคัญ คือ ๑. สรุปประเด็นข้อเท็จจริงของนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง เจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ และ ๒. เพื่อพิจารณา ร่างคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready