สสค.สุโขทัย ตรวจบูรณาการหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๑๓ ก.พ. ๖๑) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ ศอ.ปส.จังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมลูกจ้างเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเข้าตรวจหาสารเสพติดจากลูกจ้าง บริษัท สุโขทัยอุตสาหกรรมพลาสติก ๑๙๙๖ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก มีลูกจ้างเข้ารับการตรวจสารเสพติด จำนวน ๑๕ คน ผลการตรวจ ไม่พบลูกจ้างเกี่ยวข้องกับสารเสพติด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready