หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตรผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย โดยมี นายมาโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานแรงงานไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔๕ คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิธีการอบรมเป็นการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติจริงการเป็นผู้ประเมิน ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready