ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งให้ยุติได้อย่างรวดเร็ว และยกระดับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประนอมข้อพิพาทแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รูปแบบการอบรม เป็นการบรรยาย การเสวนา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready