อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๒. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ๓. เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานของ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กองนิติการ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน /สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์/สถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้าง/การขับเคลื่อน Safety Thailand และสถานการณ์ด้านแรงงานของหน่วยปฏิบัติ /การขอรับพระราชทานผ้ากฐินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready